Navigation

List of subjects

WWWNameAbbreviation
Ajalugu AJA
Arvutiopetus ARV
Bioloogia BIO
Eesti kõnekeel EKL
Eesti keel EK
Eesti keele ring EK_r
Eesti kirjandus EKR
Eesti konekeel EKL
Fuusika FUS
Geogebra G
Geograafia GEO
Geograafia inglise keeles Gik
Hiina keel HK
Hispaania keel HSK
Hommikune tund HT
Inglise Konekeel IKK
Inglise kõnekeel IKL
Inglise keel IK
Inimese- ja uhiskonnaopetus Iju
Inimese- ja ühiskonnaõpetus IJU
Inimeseopetus INO
Keemia KEM
Kehaline kasvatus KEH
Keraamika K
Kirjandus KIR
Kirjandus inglise keeles KIRI
Kirjandus ja ajalugu KA
Koduõpe KOP
Kodundus KOD
Koor KR
Kunst KUN
Kunst ja tooopetus KJT
Loodus- ja inimeseõpetus LODI
Loodus- ja inimeseopetus LODI
Loodusõpetus eesti keeles LEK
Loodusõpetus inglise keeles LIK
Loodusopetus LOD
Loodusopetus eesti keeles LEK
Loodusopetus inglise keeles LIK
Loodusopetus-Geograafia LODG
Loodusopetus-bioloogia LODB
Loodusopetus-fuusika LODF
Loodusopetus-keemia LODK
Loodusopetus_Fuusika LODF
Loodusopetus_Keemia LODK
Matemaatika MAT
Muusika MUS
Prantsuse keel PK
Reaalained RA
Riigikaitse RIK
Robootika RB
Rütmika R
Saksa keel SK
Soome keel SMK
Sotsiaalaine S
Tehnoloogiaopetus TEH
Tooopetus TO
Uhiskonnaopetus UHO
Ujumine U
Uldopetus Uld
Uurimistoo alused Ua
Uurimistöö alused Ua
Vene keel VK
Vene keel ja kirjandus VKK
loovus inglise keeles LOV
ujula u
Üldõpetus Uld

News

Contact

  • Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, Kreutzwaldi, 25, Tallinn
  • +372 6191603

Photogallery